Verantwoording Stichting Romeinse Limes

We vinden het belangrijk te laten zien wat we doen en hoe we dat doen. Open en eerlijk, en altijd toegankelijk voor verbeterpunten en andere zienswijzen. Daarom laten we graag zien aan wie en op welke wijze we verantwoording afleggen.

Bestuurssamenstellingen

  • Mw. K. van der Graaf, manager erfgoed Landschap Erfgoed Utrecht (penningmeester)
  • Dhr. P. van der Heijden, directeur RomeinenNU
  • Mw. A. Koster, conservator archeologie Museum Het Valkhof  
  • Dhr. W. Schennink, vicevoorzitter hoofdbestuur Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie
  • Dhr. M. Wingens, directeur Gelders Erfgoed (voorzitter)
  • Mw. J. Tegelaers, directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning, maar de in redelijkheid gemaakte on- en reiskosten worden vergoed. 

Contactgegevens 

Klik hier voor de contactgegevens van Stichting Romeinse Limes