Schatten-van-Fectio

Tentoonstelling: Schatten van Vechten-Fectio

Op de grens van Bunnik en Houten liggen restanten van het Romeinse fort Vechten, Castellum Fectio. Het fort heeft een bewogen geschiedenis. Ge…

Lees verder

Op de grens van Bunnik en Houten liggen restanten van het Romeinse fort Vechten, Castellum Fectio. Het fort heeft een bewogen geschiedenis. Gesticht in het begin van onze jaartelling, zou het volgens de Romeinse machthebbers een rol moeten spelen bij de expansie van het Romeinse rijk, oostelijk van de Rijn. In het fort werden troepen samengetrokken en in de haven was ruimte voor schepen van de Rijnvloot. Maar het liep dramatisch af. Romeinse legers te velde werden in het jaar 9 verslagen en Rome wees de Rijn uiteindelijk aan als grens van het Rijk. Het fort werd verwoest tijdens de Bataafse opstand in 69. Maar de krijgskansen keerden en het castellum werd op vrijwel dezelfde plek herbouwd. Weldra was er sprake van welvaart en er ontstond een flink kampdorp - vicus - oostelijk van het fort en een kleine vicus westelijk van het castellum. Omstreeks het jaar 270 werd het inmiddels stenen fort definitief ontruimd, omdat de Romeinen voor een andere militaire strategie kozen. Dat was ook het einde van de beide vici.

Door de eeuwen heen werd er allerlei fraais teruggevonden, als stille getuigen van het verre verleden. Bij de verbreding van de rijksweg A12 in de periode 1977-1979 ter hoogte van het castellum werd veel grond verzet. De archeologische begeleiding door de instanties schoot tekort en van heinde en ver kwamen mensen af op de storthopen, vol met spullen uit de Romeinse tijd. Die vondsten, aangevuld met objecten uit eerdere en latere opgravingen, vormen de kern van de expositie.

Wij proberen, aan de hand van vondsten, een beeld te schetsen van het alledaagse leven van de soldaten in het Romeinse fort en de bewoners van beide kampdorpen. We staan stil bij de uitrusting van de militairen, hygiëne, eetcultuur, ambacht en handel , ontspanning, huisvesting, enzovoort. Als klap op de vuurpijl tonen wij een speciaal voor ons gebouwde maquette van het Romeinse fort.

Uiteraard maken we ook een uitstapje naar het achterland, waar een Romeinse voorloper van het latere Houten in opkomst was.

Lees minder

Wanneer

  • Geopend op dinsdag en zaterdag

Locatie

Reviews