Vechten (Fectio)

Het Limesfort castellum Fectio wordt rond het begin van onze jaartelling gebouwd, mogelijk al in het jaar 4 of 5 na Christus. Dit nieuwe castellum op de plaats van het huidige Vechten dient dan mogelijk voor een offensief om het noorden van Nederland te veroveren, maar halverwege de eerste eeuw besluiten de Romeinen zich achter de Rijn terug te trekken. Fectio wordt dan een verdedigingsfort, net zoals de vele andere castella langs de rivier die samen de Limes vormen. Tijdens de Bataafse opstand van 69 na Christus wordt het kamp geheel of gedeeltelijk vernield, waardoor herbouw noodzakelijk is. Ook aan het begin van de derde eeuw heeft een nieuwe bouwfase plaats, waarbij voor het eerst steen het voornaamste materiaal is. Zo’n vijftig jaar later wordt het castellum verlaten, waarna het nog lange tijd dient als steengroeve voor andere bouwprojecten in de omgeving.

Naast het huidige Fort Vechten is in het landschap een waarheidsgetrouwe reconstructie van de contouren van het castellum uit de laatste fase (315 n.chr.) ingericht. Ook staat er een reconstructie van een Romeinse wachttoren. In het fort bevindt zich het Nationaal Waterliniemuseum. In een van de gebouwen komt een vaste expositie over de Romeinse geschiedenis van deze plek.

De Nederlandse levende geschiedenisgroep Fectio heeft zich vernoemd naar castellum Fectio. Zij beelden het leven uit de Laat Romeinse tijd uit tijdens evenementen.