Maurik (Mannaricium)

Het fort Mannaricium staat niet op de Peutingerkaart, maar komt wel voor in een andere bron uit de oudheid:  het reisboek van Antoninus. Dit merkwaardige geschrift bevat een gigantische opsomming van plaatsnamen en afstanden uit het hele Romeinse rijk. Volgens dat reisboek moet Mannaricium 33 kilometer van Utrecht liggen. Ongeveer op die afstand, in de uiterwaarden van de Rijn, worden in de jaren zeventig bij baggerwerkzaamheden veel Romeinse vondsten gedaan, waaronder bouwmateriaal, munten, kledingspelden en een aantal helmen. Over het fort zelf weten we vrij weinig; waarschijnlijk is het, zoals veel castella in Gelderland, door de meanderende Rijn weggespoeld.

Het streekmuseumbaronvanbrakell.nl bouwt op dit moment aan een vernieuwd museum waar straks veel aandacht is voor de Romeinse geschiedenis en vondsten in het Rivierengebied.