Kesteren (Carvone)

Bij Kesteren lag ooit het Romeinse fort Carvone, waarschijnlijk ten noordwesten van het plaatsje, op de zuidoever van de Rijn. Het lag tegenover de Grebbeberg. Dit castellum werd verlaten rond 225 n.Chr. Jammer genoeg is er niets van teruggevonden. De loop van de Rijn is veranderd en later is er op meerdere plaatsen op gebouwd.

In 1974 werd een militair grafveld met grafgiften uit 70 n.Chr. gevonden op de Prinsenhof. Daaruit concludeerde men dat het fort in de buurt moet hebben gelegen. Er werden ook begraven paarden gevonden, dat betekent dat hier misschien een cavalerie-eenheid was gelegerd.

In de buurt van het castellum moet ook een nederzetting geweest zijn, een vicus, met begraafplaatsen. Die plek van de nederzetting werd in de 1e eeuw al bewoond door Bataven. Na de Bataafse opstand is de vicus uitgebreid. Bij opgravingen kwamen veel militaire vondsten naar boven. Waarschijnlijk onderhielden de Bataven goede contacten met de Romeinen.