Bodegraven

Tussen de forten van Zwammerdam en Woerden bevindt zich in de Romeinse tijd zeer waarschijnlijk het mini-castellum van Bodegraven. Bij archeologische opgravingen zijn hier namelijk restanten van een poortgebouw, wachttorens en een omwalling aangetroffen. Op het eerste gezicht lijkt een legerkamp op deze plek niet nodig. Maar aangezien hier verschillende kreken in de Rijn uitmonden, en één er zelfs tot achter het fort van Zwammerdam doorloopt, achten de Romeinen het blijkbaar toch noodzakelijk soldaten naar dit gebied te sturen. Het fort is vlak voor de Bataafse opstand gebouwd en waarschijnlijk aan het einde van de derde eeuw, net als de overige castella aan de Limes, verlaten. In de zeventiende eeuw wordt op de restanten ervan een nieuw verdedigingswerk opgetrokken, dat deel uitmaakt van de Oude Hollandse Waterlinie.

In 1937 werd in een zandwinplaats aan de Oude Rijn een ruiterhelm van verguld brons gevonden. Een replica van de bijzondere helm is te bezichtigen aan de Willemstraat in het centrum van Bodegraven. Het origineel bevindt zich in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.