Partners

Stichting Romeinse Limes Nederland (RLN) werkt samen met een veelheid aan partijen in Nederland uit de werkvelden erfgoed, geschiedenis, archeologie, toerisme, media, overheid en bedrijfsleven om de bekendheid van de Romeinse Limes in Nederland te vergroten. Om het Romeinse netwerk meer te versterken bieden we een Partnerschapsprogramma Romeinse Limes Nederland voor organisaties en personen die zich in gezamenlijkheid in willen zetten om de bekendheid van de Romeinse Limes te vergroten. 

Partners Romeinse Limes Nederland

Onze vaste bestuurlijke partners zijn:

Partners via partnerschapsprogramma

Founding partners:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centraal Museum Utrecht
 
Erfgoedhuis Zuid-Holland
 
Gelders Erfgoed
 
Landschap Erfgoed Utrecht
 
Museum Het Valkhof
 
RomeinenNU
 
Vereniging van vrijwilligers in de archeologie