Fort Nigrum Pullum, Zwammerdam

Op het terrein de Hooge Burch zijn contouren van een castellum te zien, gemarkeerd in het gras en met behulp van zogenoemde belevenispoorten. Het plan is nog in ontwikkeling. In totaal worden er vier poorten gerealiseerd, waarvan de eerste inmiddels gereed is. Het fort, dat Nigrum Pullum (‘zwarte aarde’) moet hebben geheten, is het kleinste langs de Limes in Nederland. Het is gedeeltelijk opgegraven tussen 1966 en 1971, waarbij ook zes scheepswrakken uit de Romeinse tijd zijn gevonden. In het Archeologiehuis Zuid Holland in Alphen aan den Rijn is een replica van een van die schepen te bezichtigen. Het Archeologiehuis staat naast het Archeon.

De Haven, het bezoekerscentrum
Het Limesbezoekerscentrum is een modern erfgoedconcept waarbij de zorginstelling Ipse de Bruggen als gastheer optreedt voor de limestoerist en waarbij de cliënten een ruime bijdrage leveren aan dat gastheerschap.