Fort Fectio (Vechten)

Ten westen van het huidige Fort Vechten, dat onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, is in het landschap een waarheidsgetrouwe reconstructie van de contouren van het castellum uit de laatste fase (315 n.chr.). Kijk goed naar het beton, want hier zijn Romeinse vondsten in verwerkt. Het is het oudste en grootste Romeinse fort in ons land dat Fectio moet hebben geheten. De plek ligt vlakbij de huidige A12; in de Romeinse tijd lag het fort tegenover de splitsing van de Rijn en de Vecht. Ter hoogte van de Marsdijk kun je een Romeinse wachttoren bewonderen. In het naast gelegen fort Vechten is er een aparte tentoonstelling over de Limes ingericht, kijk hiervoor op de website.

RAAP Landschapsarchitecten heeft een mooie film gemaakt over aanleg van de markeringen.

Op 24 oktober 2016 werd in een radio-uitzending aandacht besteed aan Fort Fectio, de Limes en Unesco.

Met de wandelroute Waterlinie-Houtense Vlakte kun je vanuit het centrum van Utrecht via Fort Fectio naar Houten wandelen.