Mijn Limes

De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) organiseerde in samenwerking met Stichting Romeinse Limes Nederland en de Nederlandse Limessamenwerking het project 'Mijn Limes 2015', een wedstrijd ter bevordering van burgerinitiatieven rondom de Romeinse Limes. Er is door 15 groepen aan mooie en veelbelovende projecten langs de Romeinse Limes gewerkt waarvan uiteindelijk 11 projecten de finale behaalden. Het project 'Plaatsen van een gedenksteen van Marcus Mallius' in Herwen (Gelderland) werd op 2 april 2016 verkozen tot prijswinnaar van Mijn Limes.

Herwen Actief heeft er voor gezorgd dat De Romeinse soldaat Marcus Mallius weer terug is in Herwen door de plaatsing van een replica van zijn grafsteen op de Herwensedijk. De echte grafsteen van deze Romeinse legioensoldaat werd in 1938 in recreatieplas de Bijland opgegraven en geldt als een van de bekendste Romeinse vondsten in Nederland. De originele grafsteen is te zien in Museum Het Valkhof in Nijmegen. 

Laatste rustplaats Marcus Mallius
Het hele dorp was betrokken bij het vervaardigen van de replica en de onthulling was een groot Romeins spektakel waarbij Marcus Mallius opnieuw eerbiedig naar zijn laatste rustplaats werd gebracht. Een terechte winnaar volgens de jury. Hiermee hebben ze de titel Mijn Limes 2015 gewonnen en tweeduizend euro!

Overige prijswinnaars
De tweede prijs van vijftienhonderd euro ging naar het project Romeinse Tuin ‘De Steenen Camer’ in Arnhem. De Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld heeft binnen hun volkstuin- en wijkpark en op kleine afstand van het voormalige Castellum Meinerswijk, met een grote groep vrijwilligers een Romeinse moestuin ingericht. In de tuin worden niet alleen tal van Romeinse gewassen geteeld, ook vertellen de in Romeinse kledij gestoken vrijwilligers graag verhalen over Romeinse gewassen en Romeins voedsel en zij hebben een educatiepakket ontwikkeld voor de groepen 6 en 7 van de basisschool.

Publieksprijs naar Stichting Amerongen
Het project 'Zichtbaar maken van de Limes' van Stichting Amerongen Inspireert, won de publieksprijs van duizend euro. De stichting heeft het streven om de sporen van de Limes en Romeinen in Amerongen zichtbaar en beleefbaar te maken. Ze hebben daarvoor al veel gerealiseerd, onder andere een wandelroute, informatiepanelen en een handzaam boekje met Limes-wetenswaardigheden van Amerongen.

Wat is Mijn Limes
Tijdens Mijn Limes 2015 konden burgers aan de slag om hun idee voor het verrijken van de Romeinse Limes binnen een jaar te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een historische moestuin, het verzorgen van een publieke archeologische opgraving of het organiseren van een Romeins toneelstuk waar het hele dorp aan mee doet. Gedurende het uitvoeringsjaar stond KNHM voor hen klaar met tips en met contacten uit hun netwerk. Doel bereikt? Dan ontving het initiatief duizend euro.

De volgende initatieven werden gerealiseerd tijdens Mijn Limes 2015

Pers
Herwen Actief wint Mijn Limes met replica grafsteen Marcus Mallius
Prijsuitreiking project ‘Mijn Limes’
- Ouderen Journaal Limespredicaat DKLG

Ondersteuning
KNHM weet wat er bij komt kijken als je als burger een idee wilt realiseren. KNHM heeft niet alleen jarenlange ervaring met de begeleiding van burgerinitiatieven, ze hebben maar liefst 170 adviseurs in huis die op vrijwillige basis bewoners begeleiden. De begeleiding, de kennis en het netwerk van de KNHM helpen hen bij het realiseren van hun Limes-project.

Prijzen
Wie binnen een jaar zijn idee gerealiseerd had, ontving het predicaat 'Mijn Limes' en € 1.000. Daarnaast kregen de drie beste projecten een extra blijk van waardering. Bekijk voor meer informatie de website van de KNHM.