Interpretatiekader

Hier vind je het Interpretatiekader van de Romeinse Limes in Nederland

Het Interpretatiekader is meer dan een boekje, het is op de eerste plaats een hulpmiddel waarmee we de publiekspresentatie van de limes op locatie, in boekvorm en digitaal verder willen brengen: het is het cement voor aantrekkelijk erfgoed. Met de online publicatie van het Interpretatiekader dragen de auteurs het stokje over aan jou, de limes- gemeenschap. Omdat verhalen pas gaan leven door de persoonlijkheid van de verteller, nodigen we jou uit, zeg het voort! 

Het Interpretatiekader bestaat uit verschillende onderdelen.

  • In ‘Publieksbereik’ is de weerslag te vinden van de kwantitatieve en kwalitatieve analyse van het huidige en toekomstige publiek van de limes. Hierin zijn ook de resultaten van de workshop Publieksbereik opgenomen. 
  • In ‘Verhaal van de limes’ is zo compleet mogelijk de huidige stand van kennis omgezet in thema’s die handvaten bieden voor publiekspresentaties. Deze thema’s zijn gebaseerd op de archeologische en historische kennis die over de limes voorhanden is. 
  • In het hoofdstuk ‘Inventarisatie van huidig aanbod’ vindt u een overzicht van de plekken waar nu publiekspresentaties zijn en wordt er per plek aangegeven welk verhaal er over de Romeinse limes wordt verteld. 
  • De vertaling naar actuele thema’s en de verbinding met ander erfgoed komt aan bod in het hoofdstuk ‘Verbindingen’. 
  • Het is de bedoeling dat het limes Interpretatiekader een levendig en interactief gereedschap is en blijft. In ‘Curatorschap van de limes’ wordt geschetst hoe dit in het vervolg bereikt zou kunnen worden in overleg met de site-holders. 
  • De ‘Limes-Metrokaart 1.0’ is de kaart van de limes in Nederland met daarop aangegeven de sites met de belangrijkste thema’s. 
  • Het uitgebreide Werkboek inventarisatie publieksaanbod per site is een aanvullend document en geeft informatie per site over omvang, vondsten, presentatie en context. Hierin is ook een voorstel opgenomen over de thema’s die aan sites gekoppeld zouden kunnen worden.

Het initiatief voor het Interpretatiekader is genomen door de Nederlandse Limes Samenwerking (NLS) en de Stichting Romeinse Limes Nederland (RLN). De Nederlandse Limes Samenwerking is een samenwerkingsverband van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland en richt zich op het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de limes en het voorbereiden van de Werelderfgoednominatie. De auteurs, Catherine Visser, Tom Hazenberg, Annelies Koster, Freek Hasselaar en Nigel Mills hebben met dit document een eerste solide versie geleverd van het Interpretatiekader voor de limes in Nederland. Nigel Mills, die het ‘Hadrian’s Wall Interpretation Framework’ heeft ontwikkeld, heeft zijn internationale ervaring ingebracht. De vertaling naar de Nederlandse situatie is tot stand gekomen in samenwerking met de limesgemeenschap in Nederland.