Stichting Romeinse Limes Nederland

 

Onbekend maakt onbemind. De Romeinse Limes is weliswaar het grootste archeologische monument van Nederland, maar niet iedereen is hiervan op de hoogte. Dat is niet verwonderlijk, want diep verscholen in de grond geeft de oude rijksgrens zijn geheimen niet gemakkelijk prijs. Stichting Romeinse Limes Nederland wil dat veranderen. Sinds de oprichting in 2013 zet de stichting zich in voor het breed toegankelijk maken van alle informatie over de lange en fascinerende geschiedenis van de Romeinse Limes. In samenwerking met partijen op het gebied van erfgoed, toerisme, media, overheid en bedrijfsleven die delen van deze geschiedenis vertellen, worden onder meer campagnes, projecten en activiteiten georganiseerd. Hiermee streeft Stichting Romeinse Limes Nederland ernaar Nederlanders kennis te laten maken met deze belangrijke episode uit onze geschiedenis enerzijds en samenwerking tussen de betrokken partijen te bewerkstelligen anderzijds.

Bestuur

 • Mw. K. van der Graaf, manager erfgoed Landschap Erfgoed Utrecht (penningmeester)
 • Dhr. P. van der Heijden, directeur RomeinenNU
 • Mw. A. Koster, conservator archeologie Museum Het Valkhof  
 • Dhr. W. Schennink, vice voorzitter hoofdbestuur Vereniging van vrijwilligers in de archeologie
 • Dhr. M. Wingens, directeur Gelders Erfgoed (voorzitter)
 • Mw. J. Tegelaers, directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland

De bestuursleden ontvangen geen beloning, maar de in redelijkheid gemaakte on- en reiskosten worden vergoed. 

ANBI gegevens:

Organisatie

Redactieteam

 • Pim Mörhing, redactielid
 • Jurian van Horst, redactielid

Wie is wie langs de Romeinse Limes?

Diverse partijen in Nederland zijn actief bezig met de Romeinse Limes, zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau. Op landelijk niveau opereren momenteel drie partijen die we graag voorstellen met hun activiteiten en doelstellingen.

Stichting Romeinse Limes Nederland

Stichting Romeinse Limes Nederland houdt zich bezig met het informeren van publiek over de Romeinse Limes en heeft als doel de bekendheid van de Romeinse Limes te vergroten. Dit doet de stichting door samen te werken met gemeenten, instellingen, ondernemers en burgers langs de Limes. De stichting legt slimme verbindingen tussen deze partijen en hun producten enerzijds en initieert gezamenlijke projecten, producten en campagnes anderzijds. De stichting promoot dit Limesaanbod in Nederland op een frisse en aantrekkelijke manier bij een breed publiek.

Alle partijen in Nederland die aanbod (of ideeën) hebben met betrekking tot de Romeinse Limes zijn van harte uitgenodigd om te participeren in het partnerschapsprogramma Romeinse Limes Nederland. Als participant word je op de hoogte gehouden van alle projecten en initiatieven over de Romeinse Limes in Nederland via een nieuwsbrief, ontvang je een uitnodiging voor de jaarlijkse landelijke Limesnetwerkdag, word je uitgenodigd voor participatie in Limesbrede communicatiecampagnes en producten, wijzen wij regelmatig op financieringsmogelijkheden en zijn wij beschikbaar voor advies voor jouw project of product.

Stichting Romeinse Limes Nederland is contactpartij voor:

Contactpersoon Romeinse Limes Nederland: Astrid Hertog 

Nederlandse Limessamenwerking

De Nederlandse Limessamenwerking is het samenwerkingsverband tussen de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en het Rijk (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). De Nederlandse Limessamenwerking heeft als belangrijkste taak het voorbereiden van het nominatiedossier voor de Unesco Werelderfgoednominatie van de Romeinse Limes.  De Nederlandse Limessamenwerking werkt hierin  samen met 26 gemeenten die grenzen aan de Romeinse Limes (Alphen aan de Rijn, Arnhem, Bodegraven-Reeuwijk, Bunnik, Buren, Duiven, Groesbeek, Houten, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Neder-Betuwe, Nijmegen, Noordwijk, Oegstgeest, Overbetuwe, Rijnwaarden, Ubbergen, Utrecht, Voorschoten, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zoeterwoude). Behalve de Werelderfgoednominatie levert de NLS een financiële bijdrage aan een aantal projecten die gericht zijn op het vergroten van het publieksbereik.

De Nederlandse Limessamenwerking is contactpartij voor:

 • Nominatie Romeinse Limes Nederland voor Unesco Werelderfgoedlijst
 • De projecten en subsidies van de Limesknooppunten
 • Internationale samenwerking rondom de Romeinse Limes

Contactpersoon Nederlandse Limessamenwerking: Tamar Leene

RomeinenNU

RomeinenNU is het landelijke promotiebureau voor Romeinse geschiedenis in Nederland. Zij organiseren jaarlijks de Romeinenweek en Romeinenmeeting en tweejaarlijks het Romeinenfestival. Daarnaast participeren zij in diverse Romeinse projecten in Nederland en initiatieren ook talloze initiatieven, zoals de Romeinse Spelen.

RomeinenNU is contactpartij voor:

Contactpersoon RomeinenNU: Paul van der Heijden

 

Castellum, Martin Valkhoff, www.archeos.nl
 
Romeinse Limes Nederland

 

Netwerkdag 2014 Limissie in samenwerking met RLN
 
Netwerkdag 2014 
 
Opening Romeinenweek 2014
 
Limeswandeling Romeinenweek 2014
 
MobiLimes